miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2016/17

 

Måned Dato Aktivitet
April
1. Frist for melding om endringer i valdets rettighetsforhold foregående jaktår meldes kommunen.
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
  Husk levering av landbruksplast
Mai   Forbered beitesesongen!
1. Søknadsfrist SMIL.
1.
Søknadsfrist BU-støtte, tradisjonelt landbruk.
1. Frist for søknad om endring eller godkjenning av vald og bestandsplanområde.
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 1.termin.
15. Frist for søknad om godkjenning av bestandsplan.
15. Siste dat o for å trekke eiendom ut av vald for inneværende år.
15. Husk å varsle M&L ved evt overvintringsskade på eng.
Juni
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
15. Frist for utbedring av vinterskade på eng (husk å varsle M&L før utbedring).

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS