miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2016/17

 

Måned Dato Aktivitet
Oktober
1. Telle-/registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd
1. Frist for søknad om kjøp av melkekvote
1. Frist for søknad om leie av melkekvote
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
15. Søknadsfrist for produksjonstilskudd del 2. husdyr og areal, samt avløsertilskudd. Oppdatert gjødselplan og journal over plantevernmidler skal kunne forevises på forlangende.
15. Søknadsfrist for miljøtilskudd i jordbruket
29. Frist for å endre opplysninger i del 2 innsendt søknad produksjonstilskudd
31. Siste frist for spredning av husdyrgjødsel som moldes ned
November 1. Beitebruk - søknadsfrist for driftstilskudd til beitelag
1. Frist for søknad om erstatning for sau tatt av fredet rovvilt
1. Søknadsfrist for erstatning ved avlingssvikt - husk å varsle M&L når avlingsskaden oppstår
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 5.termin

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS