miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2018

 

Måned

Dato

Aktivitet

 Januar

2.

Innsending av fellingsrapport rådyr

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

10.

Frist for etterregistrering av avløserutgifter, sanka dyr på utmarksbeite, salg av livdyr (gris og kylling), grønnsaker og poteter i perioden 16. oktober til 31. desember foregående år

15.

Søknadsfrist Friluftsmidler

15.

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

15.

Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 6.termin

Februar

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

15.

Beitebruk – søknadsfrist for investeringer i beitefelt.

Mars

1.

Søknadsfrist tilskudd til bygging av skogsveger

1.

Telle-/registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

15.

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1, husdyr

15.

Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 1.termin

29.

Frist for å endre opplysninger i del 1 innsendt søknad produksjonstilskudd 

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS