miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2019

 

Måned

Dato

Aktivitet

Oktober 1. Telle-/registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd
1. Frist for søknad om kjøp av melkekvote
1. Frist for søknad om leie av melkekvote
1. Endring i kvoteforhold og opphør av leieforhold melkekvoter.
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Søknadsfrist for produksjonstilskudd del 2. husdyr og areal, samt avløsertilskudd. Oppdatert gjødselplan og journal over plantevernmidler skal kunne forevises på forlangende.
15. Søknadsfrist for miljøtilskudd i jordbruket
29. Frist for å endre opplysninger i del 2 innsendt søknad produksjonstilskudd
31. Siste frist for spredning av husdyrgjødsel som moldes ned
November 1. Beitebruk – søknadsfrist for driftstilskudd til beitelag
1. Frist for søknad om erstatning for sau tatt av fredet rovvilt
1. Søknadsfrist for erstatning ved avlingssvikt – husk å varsle M&L når avlingsskaden oppstår
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
7. Frist for søknad om tilskudd til tettere (høst)planting
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 5.termin
Desember 1. Frist for å levere bilag/regnskap for å få utbetalt tilskudd inneværende år (NMSK og SMIL)
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS