miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2019

 

Måned

Dato

Aktivitet

Mai

 

Forbered beitesesongen!

1.

Frist for søknad om endring eller godkjenning av vald og bestandsplanområde

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

15.

Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 2.termin

15.

Frist for søknad om godkjenning av bestandsplan

15.

Siste dato for å trekke eiendom ut av vald for inneværende år

Juni 5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
Juli   Husk å sjekke åkeren for floghavre (fra 2 uker etter skyting til tresking). Meld fra til Miljø- og landbruksforvaltningen ved evt funn.
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 3.termin
August 1. Frist for søknad om salg av melkekvote
1. Frist for søknad om tilskudd til tettere (vår)planting
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
20. Søknadsfrist for tilskudd til skogsveger

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS