miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2019

 

Måned

Dato

Aktivitet

Mars

1.

Telle-/registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

15.

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1, husdyr

15.

Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 1.termin

29.

Frist for å endre opplysninger i del 1 innsendt søknad produksjonstilskudd

April

 

Husk levering av landbruksplast.

1.

Frist for melding om endringer i valdets rettighetsforhold foregående jaktår meldes kommunen

1.

Søknadsfrist tilskudd til bygging av skogsveger

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

Mai

 

Forbered beitesesongen!

1.

Frist for søknad om endring eller godkjenning av vald og bestandsplanområde

5.

Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned

15.

Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 2.termin

15.

Frist for søknad om godkjenning av bestandsplan

15.

Siste dato for å trekke eiendom ut av vald for inneværende år

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS