miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2019

 

Måned

Dato

Aktivitet

Januar 2. Innsending av fellingsrapport hjortevilt
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
10. Frist for etterregistrering av avløserutgifter, sanka dyr på utmarksbeite, salg av livdyr (gris og kylling), grønnsaker og poteter i perioden 16.oktober til 31.desember foregående år.
15. Søknadsfrist Friluftsmidler
15. Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader.
15. Frist for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift 6.termin.
Februar 5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Beitebruk - søknadsfrist for investeringer i beitefelt.
Mars 1. Telle-/registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1, husdyr
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 1.termin
29. Frist for å endre opplysninger i del 1 innsendt søknad produksjonstilskudd.

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS