miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

"Årshjulet" for landbruket i Midtre Namdal

2016/17

 

Måned Dato Aktivitet
Februar
1. Søknadsfrist BU-støtte, tradisjonelt landbruk
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Beitebruk - søknadsfrist for investeringer i beitefelt.
Mars 1. Søknadsfrist tilskudd til bygging av skogsveger
5.
Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned
15. Frist for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift 1.termin
April
1. Frist for melding om endringer i valdets rettighetsforhold foregående jaktår meldes kommunen.
5. Arbeidsgivers frist for rapport arbeidsforhold foregående måned.
  Husk levering av landbruksplast

 

 

 

Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS