miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

Den strategiske alliansen i Midtre Namdal leverer

FCS Bilde av direktøren_300x220

Målet om 1000 nye arbeidsplasser som hovedmål for Utviklingsplanen for Midtre Namdal vil bli oppfylt.

9. mai 2019

Turistverter 2019

turistinfo grønn logo

MNS Utvikling søker etter turistverter for sommeren 2019.


7. mai 2019

Regionale næringsfond 2019

Logo Namdal regionråd

Trøndelag fylkeskommune har gitt regionrådene myndighet til å forvalte regionale næringsfond for 2019. 

15. april 2019

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos

bilde plan bb og mode v3

Fellesnemnda vedtok i møte før jul 2018 Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos.  Planen omfatter prioriterte lister for utbygging i hele Nye Namsos.

4. april 2019

HVA SKJER I NAMSOS?

Næringsforening arr[2]

Søk i Namsos Næringsforenings kalender

12. mars 2019

Norgeskjell as - søknad om lokalitet ved Skjærpøyskjæra - høring

sjøkart - stor målestokk_230x156

Norgeskjell as søker om godkjenning av lokalitet for dyrking av blåskjell ved Skjærpøyskjæra i  Namsos Kommune. Høringsfrist er satt til 13.03.19.

12. februar 2019

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter å kutte plastbruken

Miljøfyrtårn_360x163

Til tross for at plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, fører det med seg store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøgifter og forsøpling.

 

8. februar 2019

600 millioner til nyskaping og kommersialisering til næringslivet

Innovasjon 2019_325x191

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon.

4. februar 2019

Gjør veien fra ide til marked kortere

Katapult_235x152

Norsk katapultsentre er i gang og Namdalshagen AS bidrar til å spisse bestillingen og bidrar til å finne finansiering.

31. januar 2019
Powered by CustomPublish AS