miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk i Fosnes - høring

v3 5000_230x129

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i i Bragstadsundet i Fosnes Kommune

15. september 2017

Ledig stilling som prosjekleder ved MNS Utvikling

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig stilling som prosjektleder i 80% stilling i ett år, med oppstart snarest.


24. august 2017

Salmar Farming as søker om arealendring og arealutvidelse - høring

saltkjel_230x129

Salmar Farming as ønsker å utvide og flytte på sitt anlegg ved Barøya og utvide sitt anlegg ved Saltkjelvika.   Endringene medfører nye akerpunkt i Fosnes og Namsos Kommuner og bruk av nye areal for overflateanlegg i Namsos Kommune.

11. juli 2017

Coop Sjøåsen deltar på Merkur-kurs

coop sj_230x129

Coop Sjøåsen satser friskt og har for tiden en ansatt på Merkur-kurs for å utvikle tilbudet i butikken på Sjøåsen.

26. juni 2017

Namsenskjell as - arealendring - høring

hestvika17_230x155

Namsenskjell AS søker om arealendring for sine anlegg i Hestvika på Hoddøya.  Alle dokumenter i saken er lagt ut på Namsos Kommunes hjemmside. Høringsfrist er satt til 13.06.17.

16. mai 2017

Høring - Marine Harvest Norway as - godkjenning av ny lokalitet - Gyltnesset nord-øst for Jøa

gylt - utsnitt_150x80

Marine Harvest Norway as søker om godkjenning ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.  Saken er lagt ut for høring og kommunen skal avgi sin uttalelse i løpet av mai 2017.

27. mars 2017

Nytt tilbud innen terapeutisk yoga i Namsos

dagny_150x152

Dagny Anita Oddvik er i gang med etablering av egen bedrift innen mediyoga i Namsos.  Oddvik er utdannet sykepleier med 10 års erfaring fra medisinsk avdeling.

20. mars 2017

Merkurprogrammet - nytt om nærbutikk

Merkur

Nyhetsbrev fra Merkur-programmet kan du lese her.

27. februar 2017

Har du en idé?

Eller vet om en virksomhet som fortjener oppmerksomhet på Namsos lufthavn?


25. januar 2017

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse ved Ånholmen

ånholmen

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse til oppdrett ved Ånholmen nord for Salsnes.  Saken er nå ute på høring og høringsfrist er satt til 10.02.17.  Alle dokument er lagt ut på Fosnes Kommunes hjemmesider.

24. januar 2017
Powered by CustomPublish AS