miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

Høring - Marine Harvest Norway as - godkjenning av ny lokalitet - Gyltnesset nord-øst for Jøa

gylt - utsnitt_150x80

Marine Harvest Norway as søker om godkjenning ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.  Saken er lagt ut for høring og kommunen skal avgi sin uttalelse i løpet av mai 2017.

27. mars 2017

Nytt tilbud innen terapeutisk yoga i Namsos

dagny_150x152

Dagny Anita Oddvik er i gang med etablering av egen bedrift innen mediyoga i Namsos.  Oddvik er utdannet sykepleier med 10 års erfaring fra medisinsk avdeling.

20. mars 2017

Merkurprogrammet - nytt om nærbutikk

Merkur

Nyhetsbrev fra Merkur-programmet kan du lese her.

27. februar 2017

Har du en idé?

Eller vet om en virksomhet som fortjener oppmerksomhet på Namsos lufthavn?


25. januar 2017

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse ved Ånholmen

ånholmen

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse til oppdrett ved Ånholmen nord for Salsnes.  Saken er nå ute på høring og høringsfrist er satt til 10.02.17.  Alle dokument er lagt ut på Fosnes Kommunes hjemmesider.

24. januar 2017

Nyhetsbrev fra Visit Namdalen SA

Visit Namdalen

Visit Namdalen, som er det offisielle destinasjonsselskapet for reiselivet i Namdalen, jobber kontinuerlig og systematisk med profil- og produktmarkedsføring samt utvikling av Namdalen som et enda mer attraktivt og synlig reisemål.

20. januar 2017

Namdalens offisielle turistbrosjyre

Visit Namdalen

Namdalens offisielle turistbrosjyre, Visit Namdalen Reiseguide 2017, er ferdig. Her i digital versjon – NYT!

 

20. januar 2017

Kursinvitasjon i Opplevelsesdesign

Visit Namdalen

Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv har gleden av å invitere til deg til et etterlengtet og spennende kurs i Opplevelsesdesign 28.2 - 1.3.17 på Scandic Rock City Hotell i Namsos.  

 

20. januar 2017

Utviklingsplan for MNS

Utviklingsplan

Utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune har en ambisiøs målsetting om at det innen 2020 skal skapes 1000 flere nye arbeidsplasser i regionen.

20. desember 2016

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE - NAMSOS

NVK

Namsos kommune har gjennomført en forstudie med mål om å bli en ennå mer næringsvennlig kommune.

20. desember 2016
Powered by CustomPublish AS