miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

HVA SKJER I NAMSOS?

Næringsforening arr[2]

Søk i Namsos Næringsforenings kalender

12. mars 2019

Norgeskjell as - søknad om lokalitet ved Skjærpøyskjæra - høring

sjøkart - stor målestokk_230x156

Norgeskjell as søker om godkjenning av lokalitet for dyrking av blåskjell ved Skjærpøyskjæra i  Namsos Kommune. Høringsfrist er satt til 13.03.19.

12. februar 2019

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter å kutte plastbruken

Miljøfyrtårn_360x163

Til tross for at plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, fører det med seg store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøgifter og forsøpling.

 

8. februar 2019

600 millioner til nyskaping og kommersialisering til næringslivet

Innovasjon 2019_325x191

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon.

4. februar 2019

Gjør veien fra ide til marked kortere

Katapult_235x152

Norsk katapultsentre er i gang og Namdalshagen AS bidrar til å spisse bestillingen og bidrar til å finne finansiering.

31. januar 2019

Kurs i GDPR ved Skogmo Industripark

Industriarbeider_250x144

Det tilbys kurs i GDPR ved Skogmo Industripark, les mer.........

29. januar 2019

En riktig god jul

God jul

MNS Utvikling ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år !

Vi ser fram til å jobbe med nye spennende prosjekter også for neste år.

18. desember 2018

Etablererkurs våren 2019

Etablererkurs 2019_300x115

Til dere som har planer om å etablere egen virksomhet, her kommer informasjon om Etablererkurs i Namdalen våren 2019.

1. kurskveld: MARKEDSAVKLARING   20. februar
2. kurskveld: MARKEDSSTRATEGI OG BÆREKRAFT   27. februar
3. kurskveld: ØKONOMI   6. mars
4. kurskveld: FORRETNINGSMODELLERING   13. mars

For ytterligere informasjon: https://proneo.no/tjenester/etablererkurs/

 

 

18. desember 2018

Regionalt næringsfond i Midtre Namdal

Reg

Det er fortstatt disponible midler i Regionalt næringsfond Midtre Namdal for inneværende år, men portalen for å søke om midler fra Regionalforvaltning.no stenges 31.12.18.


22. august 2018

Flere forenklinger i aksjeloven

Aksjeloven_200x266

Næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven.

22. juni 2018
Powered by CustomPublish AS