miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

På vei mot 1000 flere arbeidsplasser i MNS

Utviklingsplanbilde1[1]

Målsettingen Utviklingsplan for MNS er at det innen 2020 skal skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen......

8. mars 2018

Vekstprosjektet i MNS i godt driv.

Industriarbeider_250x144

Her har vi hatt full trøkk det siste året og vi akter å fortsette arbeidet der MNS Utvikling jobber tett sammen med Namsos Næringsforening, Skogmo Industripark AS og Namdalshagen AS i denne satsingen.

 

7. mars 2018

Norgesskjell as - søknad om lokalitet ved Geitaneset - høring

stort kart_200x200

Norgesskjell as søker om godkjenning av lokaliteten Geitaneset sør for Hoddøya.  Søknad med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside.  Høringsfrist er satt til 05.04.18.

6. mars 2018

Bente Snildal slutter hos oss

Bente

Bente Snildal slutter hos oss 31.03 og går over i stilling som reiselivsdirektør for Visit Namdalen SA.


6. mars 2018

Einar Kvemo har avsluttet sitt engasjement

Einar

Einar Kvemo har avsluttet sitt engasjement som prosjektleder for Vekstprosjektet hos oss for å begynne i ny stilling hos T-lab på Steinkjer.


6. mars 2018

Offentlige anskaffelser

arkeologisk-museum---nytt-formidlingsbygg[1]_230x129

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 500 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. 

Les mer

1. mars 2018

De fem største digitale truslene mot næringslivet

Trusler mot naeringslivet_250x114

I en ny BDO-finansiert rapport, «Trusler og trender 2017-2018», fra det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) identifiseres fem trusler som norske virksomheter bør være særlig forberedt på i 2018.

Se tiltakene
 

1. mars 2018

Søk om SkatteFUNN

SkatteFUNN_400x115

SkatteFUNN for små og mellomstore bedrifter, les mer.

Da det er få virksomheter i vår region som benytter seg av ordningen, ønsker vi at din bedrift tar kontakt med en av våre saksbehandlere for nærmere informasjon. 

8. februar 2018

Merkurprogrammet - nytt om nærbutikk

Merkur

Nyhetsbrevet fra Merkur-programmet kan du lese her.

8. februar 2018

Hva skjer med det regionale næringsfondet?

Møte_300x201

Trøndelag fylkeskommune foreslår endringer

I saksframlegget til hovedutvalg for næring 14.02.18 er det foreslått at det skal tildeles et likt beløp på 200.000 kr til hver kommune, tilsammen 9,4 millioner kroner i 2018.

Dette skal kanaliseres til Regionrådene i form av regionale fond og forsterke det regionale perspektivet ut over kommunegrensene for å legge til rette for økt innovasjon. Det foreslås å ikke tildele enkeltkommuner midler fordi det er vanskelig å forsvare en slik fordeling ut fra optimal ressursbruk av de regionale utviklingsmidlene.

Hva som skjer rent praktisk er noe tidlig å si noe om, men det er mye som tyder på at 18 år med Regionalt næringsfond i Midtre Namdal er historie.

8. februar 2018
Powered by CustomPublish AS