miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

Midt-Norsk Havbruk as - lokalitet nord for Jøa - høring

Vedlegg 2

Midt-Norsk Havbruk as søker om godkjenning av lokaliteten Hillstøa nord for Jøa ved innseglinga til Brakstadsundet.  Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Fosnes Kommune, Servicekontoret, og på kommunens hjemmesider under "høringer".  Høringsfrist er satt til 04.01.18.

5. desember 2017

Ny møteplass og nytt matkonsept på Namdalseid!

Hovedbilde redigert

Et større mattilbud, med norske kvalitetsråvarer i fokus og hvor kundene kan sitte ned i fine omgivelser, er med på å styrke forretningsmodellen til Sentrum Auto AS.  

 

17. november 2017

Innvilgede søknader til Regionalt næringsfond i MNS hittil i år

Reg

Hittil i år er det innvilget tilsagn på tilsammen kr 1 130 200,- som vist i tabellen nedenfor,  og resterende pott for 2017 er på kr 791 000,-.


9. november 2017

Invitasjon til vekstseminar

Vekstseminar

Torsdag 30. november arrangerere samarbeidspartene Midtre Namdal samkommune Utvikling, Namsos Næringsforening, Skogmo Industripark og Namdalshagen AS seminaret "Hvordan skape vekst i din bedrift".


7. november 2017

Tilskudd til utvikling av din bedrift !

Forskningsbasert innovasjon_200x208

Nå kan du få tilskudd til forskningsbasert innovasjon.

1. november 2017

Ny prosjektleder ved MNS Utvikling

Skjermbilde Einar

Einar Kvemo skal lede Vekstprosjektet som er et samarbeid mellom MNS Utvikling, Skogmo Industripark, Namdalshagen AS og Namsos næringsforening. Vekstprosjektet er ett av satsingsområdene i Utviklingsplan for Midtre Namdal Samkommune 2016-2020.


1. november 2017

Khashman Herrefrisering i gang på Jøa

herrefrisør kashman 2_230x246

Kom fra Syria og startet egen bedrift på Jøa 2017.

3. oktober 2017

Nytt masteringstudio på Jøa

arnstein f_230x166

Etter å ha jobbet over 20 år som profesjonell lydtekniker og lydsystemdesigner i Trondheim, flyttet Arnstein Fossvik, ut til Jøa for å prioritere familie samt søke etter mer rolige omgivelser.

26. september 2017

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk i Fosnes - høring

v3 5000_230x129

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i i Bragstadsundet i Fosnes Kommune

15. september 2017

Ledig stilling som prosjekleder ved MNS Utvikling

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig stilling som prosjektleder i 80% stilling i ett år, med oppstart snarest.


24. august 2017
Powered by CustomPublish AS