miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til næringsavdelingen for Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla.

MNS Utvikling betjener FosnesNamdalseidNamsos og Overhalla kommune.

Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Vi anbefaler deg som etablerer, grunder eller bedriftsleder å ta kontakt med oss for en uforpliktenede samtale om dine planer.

Les mer

Regionalt næringsfond i Midtre namdal

Reg

Det er fortstatt disponible midler i Regionalt næringsfond Midtre Namdal for inneværende år.


22. august 2018

Vi søker etter Trainee innen digital markedsføring ny utlysning

Trainee_200x200

MNS Utvikling og Namdalshagen AS søker etter ny medarbeider

I samarbeid med Skogmo Industripark AS og Namsos Næringsforening ønsker vi å øke kapasiteten innen digital markledsføring.

Vi ønsker flere søkere og ny søknadsfrist er satt til 1. september 2018.
Les mer

28. juni 2018

Nytt spennede prosjekt innen digitalisering settes i gang.

Forsidebilde smart_350x166

MNS utvikling og Namdalshagen AS satser på digitalisering

I samarbeid med Namsos Næringsforening, Skogmo Industripark AS vil vi igangsette en offensiv satsing gjennom SMARTdigi-prosjektet.

Dette er en satsing for å bevisstgjøre bedrifter i Midtre Namdal i bruk av digitale verktøy.

Det blir om kort tid annonsert etter en Trainee med bakgrunn fra digital markedsføring som foruten å være prosjektleder for denne satsingen vil tilby tjenester innen markedsarbeid, profilering og bruk av digitale kanaler og media. 

22. juni 2018

Flere forenklinger i aksjeloven

Aksjeloven_200x266

Næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven.

22. juni 2018

Ny prosjektleder for Vekstprosjektet i MNS.

grottheim-born-terje-630x720_240x274

Bjørn Terje Grøttheim starter 1. august som prosjektleder.

Vi er stolte av å ha fått med Bjørn Terje Grøttheim på laget vårt. Han tiltrer som prosjektleder for Vekstprosjektet etter Einar Kvemo som gikk over i annen stilling tidligere i vår.

Bjørn Terje kommer fra Trøndelag Forskning og Utvikling hvor han har jobbet siden 2012. Han har fasilitert mange bedriftsutviklingsprosesser og deltatt i utredinger knyttet til næringsutvikling. Grøttheim er godkjent FRAM-rådgiver og sertifisert DiSC-instruktør. Han har også ledererfaring fra bank, som bedriftsleder innen både privat og offentlig sektor og har hatt prosjektlederstillinger i offentlig forvaltning.

22. juni 2018

Regionalt næringsfond - Tildeling fra Trøndelag fylkeskommune 2018

Reg

Regionalt næringsfond i MNS har fått tildelt 800.000 kr fra Trøndelag fylkeskommune for 2018.
Om du har en innovativ forretningside eller ønsker å gjennomføre et prosjekt som bidrar til vekst, ta kontakt med oss ved MNS Utvikling.  

22. juni 2018

På vei mot 1000 flere arbeidsplasser i MNS

Utviklingsplanbilde1[1]

Målsettingen Utviklingsplan for MNS er at det innen 2020 skal skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen......

8. mars 2018

Vekstprosjektet i MNS i godt driv.

Industriarbeider_250x144

Her har vi hatt full trøkk det siste året og vi akter å fortsette arbeidet der MNS Utvikling jobber tett sammen med Namsos Næringsforening, Skogmo Industripark AS og Namdalshagen AS i denne satsingen.

 

7. mars 2018

Norgesskjell as - søknad om lokalitet ved Geitaneset - høring

stort kart_200x200

Norgesskjell as søker om godkjenning av lokaliteten Geitaneset sør for Hoddøya.  Søknad med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside.  Høringsfrist er satt til 05.04.18.

6. mars 2018

Offentlige anskaffelser

arkeologisk-museum---nytt-formidlingsbygg[1]_230x129

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 500 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. 

Les mer

1. mars 2018
Powered by CustomPublish AS