miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Utvalg og komitèer

Utvalg og komiteer fra 12.11.16.

 

 Rådmannsgruppen:

 

Inge Ryan
Rådmann i Namsos kommune
Trond Stenvik
Rådmann i Overhalla kommune
Bodil Lie
Konst. rådmann i Namdalseid kommune
Rønnaug Aaring
Rådmann i Fosnes kommune
Tor Brenne
Administrasjonssjef

 

 

 Politiske komiteer:

 

Komité
Medlem
Leder/
nestleder
Vara
Plan og
økonomi
 
 
 
 
Steinar Lyngstad
 
Kristine Altin
Silje Leirbekk
 
Baard Kristiansen
Trygve Sandvik
 
Sissel Gjeset
Arne Bratberg
 
Grete Lervik
Arnhild Holstad
Nestleder
Frank O. Grydeland
Amund Lein
 
Tom Prydz
Per Olav Tyldum Leder Arne Flaat
Anlaug S. Asbøll
 
Lene L. Glømmen
 
 
 
 
 
 
 
 
Næring, landbruk og miljø
Trond Petter Ristad
Leder
Johan B.T.Sellæg
Rune Wik
 
Svenn Ove Fosseng
Kåre Kvåle
 
Gunn Aina Holvik
Hege B. Skillingstad
 
Ingen
Anne Cesilie Holm
 
Geir Olav Knappe
Frode Båtnes
Nestleder
Bjørn Helmersen
Per Olav Mork   Marte Jensen
Nina Edel Damås
 
Bjørn Dag Derås
 
 
 
 
 
 
 
 
Helse, barn og velferd
Gunn Ågot Leite
 
 Tone Laugen
Iren Halbostad
 
Olav J. Mork
Trine Fagerhaug
Nestleder
Frank Grydeland
Olav Skaret
 
Siv Grav
Stein Tore Wolff
 
Svein Erik Bugge
Kjersti Tommelstad
Leder
Mona Fossland
Ragnar Prestvik   Anne-Grete Sagmo
Hege K. Saugen
 
Siv Åse Strømhylden
       
       

 

 Kontrollutvalget:

 

Fra kontrollutvalget i:

Medlem

Leder/

nestleder

Varamedlem

Namsos

Anne Strøm Bjøru

 Nestleder

Jørgen Hoffmann

Overhalla

Reidar Viken

 

Kari M. Hustad

Fosnes

Åsa S. Tranås

 

Egill Vatne

Namdalseid

Per Arve Lie

 Leder

Tom Arve Hågensen

 

Hasteutvalg:

 

Medlem
Varamedlem
Steinar Lyngstad
Arne Bratberg
Arnhild Holstad
Amund Lein
Per Olav Tyldum
Anlaug S. Asbøll
Trygve J. Sandvik
Rune Wik

 

Kontaktutvalg:

 

Politiker Per Olav Tyldum
  Varamedlem: Arnhild Holstad
Administrasjonen Tor Brenne, adm.sjef
  Trine Frydenlund, leder PPT
  Jan Arne Alstad, leder Lønn og regnskap
  Varamedlem: Odd Arne Flasnes, Leder Utvikling
Fagforeningene Fagforbundet v/Anne T. Gansmo
  Utdanningsforbundet Tove Nyborg
  FO v/Hilde Årsandøy
  Delta v/Liv Anne Ristad

 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Adm. Tor Brenne, adm.sjef
  Kirsti Myrvang, leder barnevern
  Oddbjørn Riseth,  leder miljø og landbruk
  Vara: Grethe Sjursen, leder Skatteoppkreveren
Fagfor. Fagforbundet v/Anne T. Gansmo
  FO v/Hilde Årsandøy
Hovedverneombud Heidi Hatland Nysæther
BHT ANT HMS v/Siv Renate Karlsen
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS