miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Uttalelse om eierskapet i NTE

Region Namdal har avgitt følgende uttalelse til fylkesrådet om framtidig eierskap i NTE dersom trøndelagsfylkene blir sammenslått:

 

UTTALELSE OM EIERSKAPET I NTE

Region Namdal, 13 ordførere i Namdalen, har i møte 6. januar vedtatt følgende uttalelse om framtidig eierskap i NTE ved en eventuell fylkessammenslåing:

I forbindelse med sak om fremtidig eierskap i NTE vil Region Namdal komme med følgende innspill:

  • Kommunene i Namdalen er opptatt av å bidra til videreutvikling av NTE og vil være aktive, ansvarlige og krevende eiere.
  • På prinsipielt grunnlag bør en overføring av eierskapet i NTE til kommunene likevel ha minst mulig begrensinger, ut over å låse inn aksjene.
  • NTE må fortsatt være et 100 % heleid nordtrøndersk selskap og hele eierskapet må overføres til kommunene.
  • Forslaget til eierskapsmodell med mellomliggende selskap vurderes som en fornuftig eiermodell.
  • I spørsmålet om fordeling av eierskap mellom kommunene skal følgende kriterier vektes:

a) lik fordeling mellom kommunene

b) folketall

c) konsesjonskraft (naturkapital). 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS