miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Sissel og kvigene Haklia 2

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk.

Registrer søknad om tilskudd til sykdomsavløsning i Altinn fra 15. august
Hvis du planlegger å sende søknad om tilskudd i august er det lurt å vente med å sende søknaden til det elektroniske fagsystemet åpner 15. august.

Kortere behandlingstid
Det elektroniske systemet som har fått navnet Agros, vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene på konto.

Slik gjør du
- Gå til siden www.altinn.no på Internett
- Logg deg inn med MINID, BANKID e.l.
- Velg landbruksforetaket ditt som aktør
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser, stønader fra NAV osv
- Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker blir bygget inn i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke har tilgang til Internett
Du kan søke hjelp hos kommune, avløserlag eller andre med å fylle ut søknadsskjemaet. Det kan også gis tilgang til andre slik at de fyller ut skjemaet på vegne av deg.  Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk først med de som skal hjelpe deg (avløserlag eller andre) hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til
Ingen skal bli fri for tilskudd fordi de søker på papirskjemaet etter overgangen til nytt system, men i løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Har du spørsmål?
Kontakt kommunen eller Fylkesmannens landbruksavdeling hvis du har spørsmål.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS