miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til NAV Midtre Namdal

Fra september 2010 ble kommunenes oppgaver knyttet til Lov om sosiale tjenester i Arbeids og Velferdsetaten lagt til Midtre Namdal Samkommune.
NAV Midtre Namdal betjener vel 18900 innbyggere i kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.

Tildeling av boliger for vanskeligstilte. Midlertidig bolig.

Tilskuddsordninger:

De ulike tilskuddsordningene for boliger i kommunen administreres av NAV Namsos.

13. oktober 2010
Powered by CustomPublish AS