miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

"Lov om erstatning for naturskader" (naturskadeerstatningsloven) trådte i kraft fra årsskiftet, og den nye loven erstatter loven fra 1994. Ordninger dekker naturskade på fast eiendom og løsøre som ikke dekkes av alminnelig forsikring. Ordningen er viktig for alle privatpersoner, veglag og andre virksomheter som utsettes for naturskade.

Det viktigste rådet "landbrukskontoret" i MNS vil gi dere er å ta mange bilder, fra flere vinkler, og at søknaden sendes.

Hva betyr lovendringen i praksis?

Dekningsområdet er i hovedsak det samme som i dagens lov, og skadetyper som dekkes vil også være de samme. Den største endringen er at det innføres elektronisk søknadsskjema hvor det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning og, som del av dette, innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden.

Lensmannen vil ikke lenger ha en rolle i behandlingen av naturskadesaker, og skadelidte skal nå forholde seg direkte til Landbruksdirektoratet, som vil forvalte hele ordningen fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema med veiledning finnes på www.naturskadeordningen.no

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS