miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Invitasjon til skogkveld i Kvatninga 16.januar

Tema: gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien

7. januar 2019

Bestandsnummer er ikke lenger nok!

Fra 2018 skal kart over alle skogbrukstiltak registreres elektronisk

19. oktober 2018

Skogfond og vegvedlikehold

Vedlikeholdskostnader over kr 4,- pr meter/år må forhåndsgodkjennes av kommunen.

10. juli 2018

Siste frist........

for skogeier til å søke tilskudd for tettere planting har Landbruksdirektoratet satt til 7.november.

3. november 2017

Fin, fine tider for ungskogpleie no!

ungskogpleie3[1]_222x148

Fra lauvet slipper og til snøen legger er det fine muligheter for å gjøre god "månn" i ungskogen.

20. september 2016

Skogdag om vegvedlikehold 1.september 2016

Temadag for alle med interesser i skogsbilveg

15. august 2016

Siste frist.............

20. november 2015

Fullt fokus på ungskogpleie!

ungskogpleie3[1]_222x148

Midtre Namdal samkommune, Miljø- og landbruk, deltar i Skogpådriverprosjekt Namdal. Hovedmålsettingen med prosjektet er å øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen, med hovedfokus på aktivitetspådriving og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier.

Powered by CustomPublish AS