miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Siste frist........

for skogeier til å søke tilskudd for tettere planting har Landbruksdirektoratet satt til 7.november.

3. november 2017

Fin, fine tider for ungskogpleie no!

ungskogpleie3[1]_222x148

Fra lauvet slipper og til snøen legger er det fine muligheter for å gjøre god "månn" i ungskogen.

20. september 2016

Skogdag om vegvedlikehold 1.september 2016

Temadag for alle med interesser i skogsbilveg

15. august 2016

Siste frist.............

20. november 2015

Fullt fokus på ungskogpleie!

ungskogpleie3[1]_222x148

Midtre Namdal samkommune, Miljø- og landbruk, deltar i Skogpådriverprosjekt Namdal. Hovedmålsettingen med prosjektet er å øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen, med hovedfokus på aktivitetspådriving og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier.

Skogfondskurs i Kvatninga 26.februar

Smart bruk av skogfond er et kurs vi vil anbefale! Kurset gir en god innføring i hvordan skogfondsorningen fungerer og hvordan den best kan brukes.

 

6. februar 2015

Invester i ungskogpleie nå

ungskogpleie

- for skogen venter ikke på deg!

Ungskogaktiviteten i Nord-Trøndelag har i de senere år vært betydelig lavere enn behovet. Samtidig har en rekke forhold aktualisert behovet for en gjennomgang av metodene som brukes i ungskogpleien.

3. februar 2015

15 timers hogstkurs i Midtre namdal 27. og 28.november

Kurset tilfredsstiller kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring.

21. oktober 2014
Powered by CustomPublish AS