Namsos

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal samkommune

Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Flatanger, Fosnes, HøylandetLierne,  NamsosNamdalseid, Overhalla og Røyrvik.

 Skatteoppkreverkontorets arbeidsoppgaver:

  • Innkrevning av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forhåndsskatt, resterende skatt forskuddsskatt og restskatt

  • Føring av skatteregnskapet

  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

  • Skatteoppgjør/avregning

  • Saksforberedelse for skatteutvalg (ettergivelse/nedsettelse av skatt)

Les mer
Powered by CustomPublish AS