miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldre og andre

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorg for barnet, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldrene skal ha rett til samvær med barnet. Barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak med begrunnelse. Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som avgjør saken.

 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

 

Vilkår

Ordningen skal være til barnets beste.

Lover

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak, og Fylkesnemnda for sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende organ og ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Los-ord
barnevern, fosterhjem, tilsynsfører, fosterbarn, fosterforeldre
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS