miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Handlingsprogram med økonomiplan 2017 - 2019

Handlingsprogram med økonomiplan 2017 - 2019 med budsjett 2017 ble vedtatt 11.11.16 og kan leses her.

15. november 2016

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 - 2019

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 - 2019 ble vedtatt i samkommunestyre den 13.11.15.

25. november 2015

Kommunereformen

Presentasjon kommunereform v/Fylkesmannen og KS i samkommunestyret 14.11.14.

14. november 2014

Samkommune blir permanent organisasjonsform

Kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla har vedtatt at samkommune skal være den permanente organisasjonsformen for de interkommunalt organisert virksomhetene i Midtre Namdal. Dermed vil MNS fra 01.01.2014 gå over fra å være et forsøk til en permanent ordning.

21. oktober 2013

Midtre Namdal samkommune evalueres av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Følgeevaluering av MNS_200x288
Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og Midtre Namdal samkommune har gjort avtale med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) om en følgeevaluering av samkommuneprosjektet. Formålet med evalueringen er å se på hvordan samkommunemodellen har virket inn på politiske beslutningsprosesser og lokaldemokratiet. Første delrapport er nå klar.
8. september 2011
Powered by CustomPublish AS