miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Salmar Farming as søker om arealendring og arealutvidelse - høring

saltkjel_230x129

Salmar Farming as ønsker å utvide og flytte på sitt anlegg ved Barøya og utvide sitt anlegg ved Saltkjelvika.   Endringene medfører nye akerpunkt i Fosnes og Namsos Kommuner og bruk av nye areal for overflateanlegg i Namsos Kommune.

Salmar Farming as har fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealutvidelse ved tre matfiskanlegg for oppdrett av laks og ørret, ved lokalitetene Barøya, Årnes og Saltkjelvika på Otterøya i Namsos Kommune. Det understrekes at dette ikke er søknader om utvidelse av biomassen, men søknader om nødvendige tiltak for å kunne innføre mer miljøvennlig metoder for behandling mot lakselus. Etter innføring av ikke medikamentelle metoder (IMM) for behandling av lakselus i sjøfasen er det behov for ledige bur i anlegget som fisken kan flyttes over i under behandling. Ledige bur må legges inntil eksisterende anlegg og vil medføre nye fortøyninger og beslag på nytt areal.

Ved Barøya er det gitt disp for plassering av anker og bergbolter utenfor området som er avsatt til Natur, Ferdsel, Fiske, Friluftsliv og Akvakultur (NFFFA-7) i eksisterende arealplan for Namsos og Fosnes Kommuner. Lokaliteten Barøya er pr. i dag godkjent for 4 bur. For å forenkle behandlingen med IMM er det behov for å utvide lokaliteten fra 4 til 6 bur. Overflateanlegg ved Barøya er pr. i dag plassert innenfor området NFFFA-7, avsatt til formålet akvakultur, og vil også være det etter utvidelse til 6 bur. Dette vil medføre at overflate-anlegget blir ca 200m lengre enn i dag i begge ender. I tillegg flyttes anlegget 100m lenger fra Barøya for å gi bedre plass på innsiden av anlegget.

Ved Saltkjelvika er det også behov for å justere anleggsdesignet etter endring fra medikamentell behandling av lakselus til bruk av ikke medikamentelle metoder. Her søkes det om en utvidelse fra 4 til 6 bur. For lokalitet Saltkjelvika vil anlegget bli utvidet ca. 100m lenger mot nord. Det søkes om godkjenning av 3 nye ankerpunkt ved Saltkjelvika. Ved Saltkjelvika vil kun et av de to nye burene ligge utenfor NFFFA-området.

høringsdokumenter er lagt ut på kommunenes hjemmeside og høringsfrist er satt til 10. august 2017.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS