Namsos

Restskatt

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt, og den må betales selv om likningen påklages. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Innbetalingskort blir utsendt fra skattedirektoratet. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Forfall og kidnr fremkommer tydelig på giroen. Kid-nummer benyttes ved innbetaling. Kid-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på Skatteetatens hjemmesider.

 
Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkreverkontoret iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

 
Dersom skattyter er uenig i likningen, sendes klage til skattekontoret (likningskontoret). Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring. Når skattyter har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av den første skattelisten som legges ut, skal klage over likningen leveres innen 10. august eller innen seks uker etter at utleggingen ble kunngjort.
 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS