miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Regionalt næringsprogram 2018 for landbruket i Trøndelag

sauoglam

Nasjonale føringer for bruk av midlene gis via jordbruksavtalen og forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Regionalt kan det prioriteres mellom ulike produksjoner.

Prioriteringer for bruken av IBU-midlene i Trøndelag, tradisjonelt landbruk 2018

 

1.Grovfôrbasert husdyrhold

  • Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mellomstore bruk j.fr nasjonale føringer

  • Storfekjøttproduksjon; spesielt fokus på gårder og områder som ikke er egnet for kornproduksjon

  • Saueproduksjon; investeringer i økologisk sauehold prioriteres. Ved konvensjonelt sauehold kan det gis prioritet i områder med gode forhold for utmarksbeite og hvor tiltaket har stor betydning for å opprettholde et produksjonsmiljø

 

2. Potet, frukt, bær og grønnsaker; investeringer som bidrar til økt produksjon og verdiskaping prioriteres, som for eksempel lager, pakkeri og tunnelproduksjon

 

3. Økologiske produksjoner innenfor det som er nevnt over skal prioriteres

 

4.Det kan gis prioritet til bygging av gjødsellager, avgrenset til felleslager mellom flere produsenter og hvor det kan oppnås svært gode miljøeffekter.

 

Les hele programmet her: Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2018

Vurderer du å søke å søke midler fra Innovasjon Norge på gården så kan disse to «huskelistene» være nyttige:

Investering til tradisjonelt landbruk

Investering/ bedriftsutvikling tilleggsnæring 

Innovasjon Norge har tips om planleggingsprosessen ved bygging av ny driftsbygning

Minner om at Overhalla kommune tilbyr et planleggingstilskudd til gårdbrukerne i kommunen.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS