miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Radioaktivitet

 

Norge fikk mye radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykka. Det er radioaktivt cesium (137Cs) som er viktigst pga. den lange halveringstida, ca. 30 år. For cesium er tiltaksgrensene for melk og barnemat 370 Bq/kg (becquerel per kg) og for alle andre næringsmiddel 600 Bq/kg. (For reinkjøtt, vilt og vill ferskvannsfisk er tiltaksgrensa 3000 Bq/kg.)

 

Graden av radioaktivitet varierer fra område til område og på grunnlag av dette blir det gjort en soneinndeling. Sonene kan være tiltakssone, observasjonssone eller frisone.

 

Mattilsynet ved Regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal i vårt område skal fastsette soneinndelinga hvert år. Endelig soneinndeling for året blir gjort i september. Regionkontoret fastsetter også hvor lang nedforingstida skal være i tiltakssonene.

Dyr fra observasjonssoner skal ikke leveres til slakt før de er målt eller erklært enten i tiltakssone eller frisone. Er dyra i tiltakssone, skal pålagt tiltak (nedforing etc.) være gjennomført før dyra blir levert til slakt.

Mye sopp ett år øker gjerne radioaktiviteten i beitedyra og kan medføre behov for nedforingstid, eller lengre nedforingstid enn ellers nødvendig.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS