miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

PRESSEMELDING

Midtre Namdal samkommune vedtar forelegg

 

Midtre Namdal samkommune har besluttet å vedta forelegget på 75.000 som Riksadvokaten har ilagt samkommunen for brudd på barnevernloven i perioden 2009 – 2012.

 

Midtre Namdal samkommene har ikke på noe tidspunkt i saken bestridt faktagrunnlaget som Riksadvokatens vurdering er basert på. Ved å vedta boten ønsker samkommunen å markere en ende på en sak som har pågått siden sommeren 2012. Saken har vært belastende for mange – ikke minst gjelder dette de barna som er involvert i saken.

 

  • Vi er oppriktig lei oss for det som har skjedd, og vi forstår at dette har vært belastende for mange. Når det er sagt så er vi glad for at Riksadvokaten i sin vurdering har vektlagt at vi har iverksatt relevante tiltak og at situasjonen i barneverntjenesten nå er sterkt forbedret, sier et samlet ordførerkorps i Midtre Namdal

 

Det ble i forbindelse med tilsynssak fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdekt systemsvikt i vår barnevernstjeneste knyttet til henleggelsespraksis. Vi har siden tilsynssaken ble åpnet sommeren 2012 arbeidet intenst med å lukke avvikene og bedre kvaliteten i vårt barnevern. Dette har vi gjort i nær dialog med Fylkesmannen som tilsynsmyndigheten. Vi er tilfreds med at Fylkesmannen nå har lukket tilsynssaken både i forhold til systemsvikten og i enkeltsakene.

 

Vi har arbeidet med å forbedre vårt barnevern på en rekke områder.

  • Tilført ressurser for å bedre kapasiteten i tjenesten. I 2008 var det 8 årsverk i barnevernet i Midtre Namdal, i 2014 er det 20 årsverk knyttet til tjenesten.
  • Kompetansehevende tiltak dels med etter og videreutdanning av ansatte, dels gjennom rekruttering av ny kompetanse. Tjenesten har i dag både jurist og psykolog ansatt.
  • Kvalitetssikring og internkontrolltiltak
  • Organisasjonsutvikling

 

Dette har vi, i nært samarbeid med Fylkesmannen, organisert i et utviklingsprosjekt for barnevernet. Dette arbeidet vil fortsette. Vårt mål er å utvikle en robust og kompetent barneverntjeneste som på en god måte ivaretar barns rettsikkerhet.

 

 

Per Olav Tyldum

Morten Stene

Bjørg Tingstad

Steinar Lyngstad

Ordfører

Ordfører

Ordfører

Ordfører

Midtre Namdal samkommune

og Overhalla kommune

Namsos kommune

Fosnes kommune

Namdalseid kommune

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS