miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er fra 01.01.2014 organisert som egen enhet i Midtre Namdal samkommune, og betjener kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger kommune. PPT MNS betjener også Olav Duun videregående skole. Kontoret er lokalisert i Namsos.

 

Les mer
Powered by CustomPublish AS