miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er fra 01.01.2014 organisert som egen enhet i Midtre Namdal samkommune, og betjener kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger kommune. PPT MNS betjener også Olav Duun videregående skole. Kontoret er lokalisert i Namsos.

 

PP-Tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale hjelpetjenester  for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at PPT skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdom/voksnes behov, er tjenesten avhengignav et nært samarbeid med både den det gjelder eleven selv, foresatte og skole/barnehage. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

 

PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter spesialundervisning. Vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det får, blir gjort av oppvekstsjef, rektor på skolen elle andre som er gitt vedtaksmyndighet.

 

For oppmelding til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går, eller direkte til PP-tjenesten.

 

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS