miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Oversiktsdokument fra ulike kommuner i Nord-Trøndelag

Oversiktsdokument

Fosnes, Namdalseid, Overhalla og Osen har utarbeidet sine oversiktsdokument. Namsos kommune er godt i gang og oversiktsdokumentet planlegges ferdigstilt i juni 2017. Oversiktsdokumentene oppdateres årlig og rulleres hvert 4. år.


 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har samlet opp lenker til de kommuner som har utarbeidet oversiktsdokument. Oversiktene er ment som et hjelpemiddel slik at planlegging og gjennomføring av folkehelsetiltak blir mer effektivt og treffsikkert. Oversikten skal ligge til grunn for kommunal planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget benyttes til å fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i eksempelvis kommuneplanens samfunnsdel. Mål og strategier ligger til grunn for å utvikle tiltak og tjenester som må synliggjøres i de årlige budsjett- og økonomiplaner. Mer om hvordan en utarbeider en oversikt over helsetilstand finnes i Helsedirektoratets veileder God oversikt – en forutsetning for god folkehelse.

 

Med vennlig hilsen

Sissel Pettersen

Folkehelsekoordinator Midtre Namdal samkommune og Osen

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS