miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Organisert beitebruk

Med organisert beitebruk menes husdyreiere som er organisert i felles beite- og sankelag, og som samarbeider om beite i utmark. Foruten produksjonstilskuddet, er det to ulike tilskuddsordninger som er retta spesielt mot bruk av utmarksbeite:

 

  • Organiserte beitelag med organisasjonsnummer, kan søke om driftstilskudd pr. dyr sluppet på utmarksbeite gjennom ordningen med miljøtilskudd i jordbruket. Den som forplikter laget, dvs lederen, sender søknad via Altinn innen 1. november.

 

  • Tilskudd til investeringer i beitefelt der dyr beiter i utmarka forvaltes av Fylkesmannens landbruksavdeling.  Her kan f.eks. beitelag søke om tilskudd til faste innretninger som samlekruer, ferister, sperregjerder m.v. Søknader fra organiserte beitelag prioriteres. Søknadsfrist er 15. februar.
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS