miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Ordføreren 2019

Midtre Namdal Samkommunestyre har valgt Per Olav Tyldum som ny ordfører fra og med 10.11.18 og til og med 31.12.19.

Hva er samkommune?

Samkommunen kan forklares med både en kort og en lang versjon. Dere som vil sette dere nærmere inn i forskriften for samkommune og avtalen som ligger til grunn for Midtre Namdal Samkommune (MNS), finner dette på annet sted på denne heimesida.

Her følger kortversjonen:

 

Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla kommuner har samarbeidet om flere kommunale oppgaver og tjenester i mange år, eksempelvis barnevern, miljø- og landbrukstjenesten, utviklingskontor, skatteoppkrever…

I 2009 ble kommunestyrene i de fire kommunene enige om å organisere disse felles tjenestene under ett styre; samkommunestyre. Samkommunestyret har medlemmer fra enkeltkommunenes kommunestyrer etter en fordeling i henhold til avtale. Samkommunestyret har 6 møter i året.

Samkommunen er en egen juridisk enhet, dvs. er ansvarlig for de tjenestene den bestyrer på samme måte som en primærkommune. Samkommunen er også organisert på samme måte som en vanlig kommune med ordfører og administrasjonssjef.

Samkommunen var ennå ikke lovfestet som en måte å organisere interkommunalt samarbeid på. Derfor er ordninga et forsøk i perioden 2009 – 2013. Våren 2012 ble imidlertid samkommunen lovfestet av Stortinget. Så innen forsøksperioden er over, må de fire kommunene ta stilling til om samkommunen skal bli en permanent ordning. Det finnes per i dag bare to samkommuner i Norge; MNS og Inherred samkommune (Verdal og Levanger).

 

 

Hvorfor samkommune?

 

Kommunene får stadig nye oppgaver å utføre overfor sine innbyggere. For å få til gode og rasjonelle løsninger på oppgavene kommer en ikke utenom interkommunalt samarbeid. Samkommunen er en måte å organisere interkommunalt samarbeid. I Midtre Namdal valgte vi altså denne organiseringa framfor vertskommuneløsning. Vertskommuneløsninga innebærer at en kommune kjøper tjenester av en annen kommune, en vert. Vi anså at samkommuneløsninga ga alle kommunene ei hand på rattet for de interkommunale tjenestene og også ei større ansvarsfølelse for dem. Kommunesammenslåing var heller ikke ei aktuell løsning.

I tillegg til å være ei overbygning for interkommunale tjenester, gir også MNS oss en mulighet for å utøve politikk for felles interesser i regionen.

 

 

MNS er et spennende forsøk tuftet på at 4 sjølstendige kommuner skal samarbeide! Her skal 4 kommuner med folketall fra 670 (Fosnes) til 13000 (Namsos) være samarbeidspartnere. Namsos kommune kunne lett ha organisert flere av tjenestene i egen regi. Vi andre er derfor avhengig av at Namsos er en raus storebror som erkjenner de mindre kommunenes sjølstendighet. På den annen side er det en fordel for Namsos at omlandet er levende lokalsamfunn med aktive lokalpolitikere.

Slik jeg ser det har MNS så langt skapt større vi-følelse og styrket Midtre Namdal som region, i tillegg til at vi har tjenester til det beste for innbyggerne. Som ordfører i MNS, er jeg stolt over det samarbeidsklimaet vi har i samkommunen og over de tjenestene vi har i lag! Primærkommunene er fortsatt viktige pilarer for demokrati og lokalt sjølstyre. Samtidig må vi være rasjonelle og løsningsorienterte for å løse kommunale oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS