miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Nyttige lenker - folkehelsearbeid

Lover og forskrifter:

Folkehelseloven

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven

Lov om vern mot tobakksskader

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=folkehelseloven

Plan og bygningsloven

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=Plan+og+bygningsloven

Forskrift om oversikt over folkehelsen

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692

 

Nasjonalt:

Kommunetorget:

http://kommunetorget.no/

Helsedirektoratet:

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid/Sider/default.aspx

Folkehelseinstituttet (folkehelseprofiler og kommunehelse statistikkbank): http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler

http://khs.fhi.no/webview/

Helse- og omsorgsdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877

Sunne kommuner:

http://sunnekommuner.no/

Helserådet:

http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helser%C3%A5det/2014

Ungdata

http://www.ungdata.no/id/27968.0

Tilskuddsordninger (krever brukernavn og passord):

 http://tilskudd.scan4news.com/login

 

Regionalt:

Helse Nord-Trøndelag, samhandlingssidene for kommuner og helseforetak

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, avdeling for folkehelse

http://fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Folkehelse/

Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for folkehelse og tannhelse

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/folkehelse/Sider/default.aspx

Nord-Trøndelag fylkeskommune, felles lenke til ulike kommuners oversiktsdokument

https://ressursportal.no/Artikkel/Details/38550

 

Lokalt:

Frisklivssentraler/frisklivstilbud i kommunene i MNS:

Fosnes:

www.fosnes.kommune.no/

Kontaktperson Cathrine Ørjasæter Forås, telefon 911 71 326

Namdalseid:

http://www.namdalseid.kommune.no/index.php?cat=296460

Kontaktperson Sven Ulrik Hansen, telefon 468 16 912

Namsos kommune:

www.namsos.kommune.no

Kontaktperson Oddveig Brønn, telefon 469 53 256

Overhalla kommune:

https://overhalla.custompublish.com/index.php?id=5300630&cat=166242

Facebook Overhalla friskliv:

https://www.facebook.com/pages/Overhalla-Friskliv/555604111171469?sk=timeline&ref=page_internal

Kontaktperson Linn Hege Løvold Klykken, telefon 917 33 084

 

Nyttige nettsteder, tips og råd:

Kostholdsplanleggeren:

https://www.kostholdsplanleggeren.no/

Aktivitetsbanken for tips til barnehager, skoler og SFO:

http://www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/Aktivitetsbanken/

Tips for å slutte med tobakk:

http://www.slutta.no/

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS