miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Nydyrking

Nydyrking  kan bare skje etter plan som er godkjent av kommunen. Det betyr at alle som ønsker å sette i gang med nydyrking må søke kommunen om tillatelse. (I kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla er det Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal som er "kommunen".)

Nydyrking defineres som fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, reknes som nydyrking.

Søknad om nydyrking skrives på et eget skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og sendes kommunen sammen med nødvendige vedlegg. Før vedtak blir fattet, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendig, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturmyndighet og Samisk kulturminneråd skal ha alle saker til vurdering, mens fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrking kan berøre vesentlige miljøverdier.

Dersom nydyrkingen ikke er gjennomført innen 3 år etter at planen er godkjent, faller tillatelsen bort.

Hele forskriften om nydyrking

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS