miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Norgesskjell as - søknad om lokalitet ved Geitaneset - høring

stort kart_200x200

Norgesskjell as søker om godkjenning av lokaliteten Geitaneset sør for Hoddøya.  Søknad med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside.  Høringsfrist er satt til 05.04.18.

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:

 

  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell
  • anlegg: bøyestrekkanlegg

 

Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Namsos Servicekontor og Namdalseid Servicekontor, og kommunenes hjemmesider.  Namdalseid Kommune samordner høringsuttalelsene.  Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til Namdalseid Kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, eller på email til postmottak@namdalseid.kommune.no , innen 05.04.18.  Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS