miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Norgeskjell as - søknad om lokalitet ved Skjærpøyskjæra - høring

sjøkart - stor målestokk_230x156

Norgeskjell as søker om godkjenning av lokalitet for dyrking av blåskjell ved Skjærpøyskjæra i  Namsos Kommune. Høringsfrist er satt til 13.03.19.

Norgeskjell as, søker om godkjenning av lokalitet for dyrking av blåskjell i Namsos Kommune:

 

  • lokalisering: Skjerpøyskjæra  (64,26992 N, 11,21383 E)
  • konsesjonstype: årlig produksjon på 100000 kg matskjell

 

Kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for den del av anlegget som ligger i Namsos Kommune.  Namdalseid Kommune stiller seg positiv til den del av anlegget som ligger i Namdalseid Kommune. 

 

Aktuelle dokument er lagt ut på Namsos Kommune sine hjemmesider http://www.namsos.kommune.no/annonserettersyn.153182.no.html.  Ønsker du å få tilsendt søknad med vedlegg i papirformat, ta kontakt med undertegnede. 

 

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes Namsos Kommune, bx 333, 7801 Namsos, innen 13.03.19.  Merknader kan også sendes som epost til postmottak@­namsos.kommune.no

 

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken

 

Vår ref. 2019/13642 bes oppgitt ved henvendelse

 

 

Med hilsen

 

Kjell Ivar Tranås

Spesialrådgiver MNSU

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS