miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE - NAMSOS

NVK

Namsos kommune har gjennomført en forstudie med mål om å bli en ennå mer næringsvennlig kommune.

 

Vi har kartlagt bedriftenes fornøydhet med kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon, samt syn på samhandlingen med kommunen. Og også de ansattes egen vurdering av det samme.

Resultatene av denne undersøkelsen har nå blitt presentert både næringsliv og ansatte, og vi har plukket ut særskilte områder til forbedring, på kort og lang sikt.

Dette vil vi ha fokus på i 2017:

  1. Mer kjennskap til kommunens næringspolitikk både blant de ansatte i kommunen og i næringslivet
  2. Bedre og langsiktig planverk
  3. Bedre informasjon fra kommunen – spesielt digitalt
  4. Bedre informasjon om næringsarealer og – lokaler
  5. Mer intern samhandling i næringssaker
  6. Flere møtepunkter mellom kommune og næringsliv
  7. Mer kjennskap til næringslivets utfordringer og behov

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS