miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Namsenskjell as - arealendring - høring

Namsenskjell AS søker om arealendring for sine anlegg i Hestvika på Hoddøya.  Alle dokumenter i saken er lagt ut på Namsos Kommunes hjemmside. Høringsfrist er satt til 13.06.17.

Namsenskjell AS - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten 13582 Hestvika ved Hoddøya i Namsos kommune - høring

 

Namsenskjell as, søker om endret areal av skjellanlegg i Hestvika på Hoddøya i Namsos Kommune:

 

  1. konsesjonstype: blåskjell

  2. anlegg: bøyestrekkanlegg

     

    Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til Namsos Kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos, eller på email til postmottak@namsos.kommune.no, innen 13.06.17.  Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS