miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

MØTEPLAN REGIONRÅD OG KOMITÉER 2018

Region Namdal

Møteplan er retningsgivende, og tidspunkt/sted for enkeltmøter kan bli endret.


23. november 2017

Møteplan 2015 Region Namdal

Region Namdal

Her er møteplanen for Region Namdal for 2015. Innkallingene legges også ut her.

Møteplan 2016

OBS: Det legges inn et dagmøte i forbindelse med Heimkjær i Trondheim (Heimkjær torsdag 13. oktober, RN-møte fredag 14. oktober).

1. april 2016                         Innkalling

2.-3. juni 2016 Innkalling og program

Referatene fra møtene finnes under fanen "Referater"

20.februar 2015.                   Innkalling
10.april 2915.                       Innkalling
4.-5.juni 2015.                      Innkalling
19.-20.november 2015         Innkalling

 

 

16. desember 2014

Møteplan for arbeidsutvalget 2015

Region Namdal

Her er møteplanen for AU for 2015.

30.januar 2015.           
20.mars 2015              
8.mai 2015                  
30.oktober 2015

Referater fra møtene finnes under fanen "Referater"

25. juni 2015
Powered by CustomPublish AS