miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Miljøtilskudd (RMP) 2018

ML

Tilskuddene er stort sett som før. Av nyheter nevnes at det er innført et generelt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet årets regler for miljøtilskudd i jordbruket. Den viktigste endringen er at tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel nå gjelder for hele fylket. Tilskuddet gjelder for foretak som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august, og som tar ei avling etterpå (enten ved slått eller beiting).

 

Tilskuddet er todelt:

a) Tilskudd til foretak der all husdyrgjødsel blir spredd om våren/ i løpet av vekstsesongen (innen 10. august). Foreløpig sats 20 kr/daa.

 

b) Areal som får tilskudd for spredning av all husdyrgjødsel innen 10. august, kan i tillegg gis tilskudd for bruk av tilførselsslange med spredeutstyr. Foreløpig sats 30 kr/daa.

 

Mer info om miljøtilskuddene er å finne på hjemmesida til Fylkesmannen i Trøndelag   

Som det går fram av årets retningslinjer for miljøtilskudd med foreløpige satser, er tilskuddssatsene endret for flere av de «gamle» ordningene. M.a. er det redusert sats for den mest vanlige beiteordningen «skjøtsel av biologisk verdifulle arealer».

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS