miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Siste frist.............

Landbruksdirektoratet ikke vil være tilgjengelig 29.november - 4.desember.

8. november 2019

VIKTIG melding til skogeiere om skogbruksplanleggingen i Overhalla

-nær 50% av dere har enda ikke søkt tilskudd til planen!

17. september 2019

ØKOUKA 2019

- ei ganske lang uke

Her er programmet for økouka i Trøndelag. Fullstendig program på www.okouka.no.

13. september 2019

Sommerferie 2019

ferieplan 2019[1]

Ferieplan for MNS miljø og landbruk

I uke 28 og 29 er kontoret i Overhalla ubemannet. Vi har imidlertid ansatte på plass på kontoret på Namdalseid. Sjekk tabellen og ta kontakt med den som er til stede.

Aksel Håkonsen           95278691

Anne Lise Haugan       41758425

Elin Skard Øien            97169650

Geir Modell                  40838256

Oddbjørn Riseth          90070658

Olav Strøm                   97504225

Per Olav Meosli           95826704

Petter Elden                 97008322

Tove Berit Ostad         97496305

28. juni 2019

Åpent møte mandag 20.mai kl.19.00

Villaks i Namsenvassdraget og Namsfjorden - lokal kunnskap i forvaltninga

14. mai 2019

Fagmøte om drenering

kjedegraver namdalseid 3_460x345

med Are Johansen, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

På Overhalla hotell 25. april kl. 13-15.

Tema: Hvordan lykkes med drenering?

  • Avskjæringsgrøfter
  • Åpne avløp og sikring av disse
  • Lukkede anlegg og bruk av kummer
  • Vedlikehold av dreneringsanlegg
  • Omgraving og profilering av myr
  • Forbud mot dyrking av myr – hva nå?

Velkommen!

12. april 2019

Søk SMIL- og dreneringstilskudd på elektronisk søknadsskjema

Fra og med 2019 skal søknad om SMIL- og dreneringstilskudd leveres elektronisk.

20. februar 2019
Powered by CustomPublish AS