miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Statlig naturskadeerstatning endres fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Fra årsskiftet må skadelidte sjøl søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Regionalt næringsprogram 2017 for landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

15. desember 2016

Elgjakta 2016

elgohund

Fellingsresultater for kommunene i Midtre Namdal (etterhvert.....)

Fin, fine tider for ungskogpleie no!

ungskogpleie3[1]_222x148

Fra lauvet slipper og til snøen legger er det fine muligheter for å gjøre god "månn" i ungskogen.

20. september 2016

Prøvetaking CWD

6. september 2016

Siste nytt om prøvetaking/prøvetakingsrutiner på CWD(skrantesjuka).

elgohund

Omforent opplegg pr. 5.september 2016. Eventuelle endringer publiseres fortløpende.

6. september 2016

Markdag om DRENERING tirsdag 6.september

Miljø- og landbruk Midtre Namdal samkommune arrangerer i samarbeid med NL Trøndelag tirsdag 6.september kl 12.00-14.00 markdag om drenering hos Sturla Hestø på Engan i Namsos.

Reglverk, planlegging og søknadsrutiner blir gjennomgått.

Arrangementet foregår ute med befaring på dreneringsfelt.

Vel møtt!

 

5. september 2016

Skogdag om vegvedlikehold 1.september 2016

Temadag for alle med interesser i skogsbilveg

15. august 2016
Powered by CustomPublish AS