miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Siden siste årsskifte har skadelidte sjøl måttet søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Fra bås til lausdrift

Studietur til Sømna 28. - 30. mars 2017

Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer til studietur på Sømna for å se på forskjellige løsninger for nybygg og tilbygg/ombygging for lausdrift i melkeproduksjon. Studieturen er primært rettet mot melkeprodusenter med båsfjøs som vurderer ombygging eller nybygging til lausdrift. Program for studieturen finner du her.

10. mars 2017

Nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Første søknadsomgang i nytt system åpnes 1. mai

Det innføres nytt fagsystem for produksjonstilskudd og søknad om avløsertilskudd til ferie og fritid. I 2017 blir søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Søknadsfristene er absolutte, men kan korrigeres 14 dager etter søknadsdato. Søknadene kan kun leveres elektronisk. Data kan registreres fra 1. mai.

Saksbehandlerne i Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk har vært på kurs, og konstaterer at brukervennligheten til det nye systemet ser ut til å være bra. Ut fra dette har vi stor tro på at de fleste klarer dette fint på egen hånd, og vi oppfordrer til å starte med å legge inn data så snart systemet åpnes. Statens landbruksforvaltning har lagt ut mye informasjon om det nye fagsystemet. Dere finner informasjon her. Vi har også fått en presentasjon med bra informasjon som dere finner her; Gårdbrukerne vil også få tilsendt informasjon på sms eller epost fra Landbruksdirektoratet.

Hvis det er noen som trenger hjelp er det bare å ta kontakt med Tove Berit Ostad på tlf. 974 96 305 eller Solveig Skjerve på tlf. 957 97 119, for å få hjelp online, eller for å avtale hjelp på kontoret.

3. mars 2017

Regionalt næringsprogram 2017 for landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

15. desember 2016

Elgjakta 2016

elgohund

Fellingsresultater for kommunene i Midtre Namdal (etterhvert.....)

Fin, fine tider for ungskogpleie no!

ungskogpleie3[1]_222x148

Fra lauvet slipper og til snøen legger er det fine muligheter for å gjøre god "månn" i ungskogen.

20. september 2016

Prøvetaking CWD

6. september 2016
Powered by CustomPublish AS