miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Klimabetinget avlingsskade

Årets vekstsesong har kommet godt i gang i Midtre Namdal, og stort sett ser det bra ut.

12. juli 2017

Aksjon for innsamling av metallavfall mv. i Overhalla

I sommer pågår en aksjon for innsamling av metallavfall med videre i Overhalla. Se informasjonsskriv her for mer informasjon

6. juni 2017

Sommerjobb i MNS miljø og landbruk?

Ferga_259x194

Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk skal registrere mulige forurensningskilder til Østerelva i Namdalseid. Jobben innebærer å måle ledningsevne, registrere anlegg for lagring og håndtering av pressaft og husdyrgjødsel, registrere lagerplasser for rundballer m.m. I tillegg skal det registreres mulig forurensning fra avløp som ikke er påkoblet offentlig avløpsnett.

Det kan også være aktuelt med annet arbeid ved avdelingen, blant annet arbeid med viltkartlegging og kartlegging av fremmede arter.

Arbeidsomfang: 4 – 6 uker. Vi søker noen som har noe kunnskap om og helst praksis fra jordbruk samt noe kunnskap om forurensning av vassdrag. Jobben kan passe som sommerjobb for student eller nyutdannet, men er aktuell for alle med rett bakgrunn. Interesserte bes om å ta kontakt med Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk.

Kontakt Aksel Håkonsen på tlf. 952 78 691eller epost aksel.hakonsen@mnsk.no for mer informasjon og søknad.

19. mai 2017

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Siden siste årsskifte har skadelidte sjøl måttet søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Fra bås til lausdrift

Studietur til Sømna 28. - 30. mars 2017

Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer til studietur på Sømna for å se på forskjellige løsninger for nybygg og tilbygg/ombygging for lausdrift i melkeproduksjon. Studieturen er primært rettet mot melkeprodusenter med båsfjøs som vurderer ombygging eller nybygging til lausdrift. Program for studieturen finner du her.

10. mars 2017

Nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Første søknadsomgang i nytt system åpnes 1. mai

Det innføres nytt fagsystem for produksjonstilskudd og søknad om avløsertilskudd til ferie og fritid. I 2017 blir søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Søknadsfristene er absolutte, men kan korrigeres 14 dager etter søknadsdato. Søknadene kan kun leveres elektronisk. Data kan registreres fra 1. mai.

Saksbehandlerne i Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk har vært på kurs, og konstaterer at brukervennligheten til det nye systemet ser ut til å være bra. Ut fra dette har vi stor tro på at de fleste klarer dette fint på egen hånd, og vi oppfordrer til å starte med å legge inn data så snart systemet åpnes. Statens landbruksforvaltning har lagt ut mye informasjon om det nye fagsystemet. Dere finner informasjon her. Vi har også fått en presentasjon med bra informasjon som dere finner her; Gårdbrukerne vil også få tilsendt informasjon på sms eller epost fra Landbruksdirektoratet.

Hvis det er noen som trenger hjelp er det bare å ta kontakt med Tove Berit Ostad på tlf. 974 96 305 eller Solveig Skjerve på tlf. 957 97 119, for å få hjelp online, eller for å avtale hjelp på kontoret.

3. mars 2017
Powered by CustomPublish AS