miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune er avviklet og henvendelser om tjenestene samkommunen har ivaretatt kan rettes til egen hjemkommune fra 01.01.2020

 

 

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Formålet med samarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen og er to-delt:

1. Sikre tjenester med riktig kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggerne i Midtre Namdal

2. Etablere en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal

 

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for samkommunen:

- Utvikle helhetlig politisk styring av det interkommunale samarbeidet

- Bedre den regionale utviklingskraften i Midtre Namdal

- Oppnå riktig kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne

- Utvikle effektive interne tjenester for deltakerkommunene

- Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler

- Bistå deltakerkommunene med å løse lokale oppgaver gjennom formelt og uformelt samarbeid

- Utvikle kompetente, attraktive og robuste fagmiljøer

- Ha beredskap for å møte nye utfordringer

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS