miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midt-Norsk Havbruk as - lokalitet nord for Jøa - høring

Vedlegg 2

Midt-Norsk Havbruk as søker om godkjenning av lokaliteten Hillstøa nord for Jøa ved innseglinga til Brakstadsundet.  Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Fosnes Kommune, Servicekontoret, og på kommunens hjemmesider under "høringer".  Høringsfrist er satt til 04.01.18.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på servicekontoret i Fosnes kommune:

 

Kommune:                Fosnes

Navn på søker:          Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS     

Organisasjonsnr.:     963 867 212

Søknaden gjelder:     Søknad om ny lokalitet                                   

Lokalitet:                   Ny lokalitet Hillstøa

Lokalitetsbiomasse:  4680 tonn

Kartref.:                    Midtpunkt: N: 64°41.697N 11°18.109Ø

 

                                          Flåte:

                                          N: 64°41.576N 11°17.840Ø

                                       Ø: 64°41.566N 11°17.861Ø

                                       S: 64°41.562N 11°17.852Ø

                                       V: 64°41.572N 11°17.831Ø

 

 

                                               Anleggsramme:

N: 64°41.828N 11°18.301Ø

Ø: 64°41.764N 11°18.435Ø

V: 64°41.626N 11°17.776Ø

S: 64°41.562N 11°17.910Ø

 

Kontaktperson søker:          Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481

Kontakperson kommunen:     Kjell Ivar Tranås, mob. 47817262

 

 

 

Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa og kommunens hjemmesider.  Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til Fosnes Kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa, eller på email til postmottak@fosnes.kommune.no, innen 04.01.18. Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS