miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Melding til barnevernet

 

Beskrivelse

En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, men vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal:

  •  henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

 

Målgruppe

Privatpersoner eller offentlige instanser. Offentlige instanser har opplysningsplikt til barnevernet dersom de har grunn til å tro at barn blir utsatt for omsorgssvikt.

 

Vilkår

Du kjenner til at et barn har vanskelige leveforhold.

Lover

 

Veiledning

En melding til barnevernstjenesten kan være skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Den kan også være anonym.

Som privatperson kan en melde anonymt til barneverntjenesten, dvs. unnlate å oppgi navnet sitt i meldingen. Dersom en som privatperson oppgir navnet sitt, men i ettertid ønsker anonymitet, er dette en vurdering barneverntjenesten tar i forhold til Fvl. § 19 b, annet ledd. Barneverntjenesten kan vedta anonymitet dersom særlige grunner tilsier det. Eksempler på særlige grunner kan være fare for hevnaksjoner, frykt for eget liv/helse og lignende. Barneverntjenesten gjør oppmerksom på at vedtak om anonymitet kan måtte oppheves dersom barnevernssaken blir behandlet i Fylkesnemnda for sosiale saker. Dersom du som privatperson er usikker på dette med anonymitet, ta gjerne kontakt med barneverntjenesten for utdypende informasjon.

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

 

Klage
  • Barnevernstjenestens beslutning om hvordan meldingen skal behandles, kan ikke påklages.

Los-ord
Barnevern, bekymringsmelding, omsorgssvikt, barne

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS