miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Legevakt

 

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 er i bruk fra 1. september 2015. Dette nummeret skal ringes til alle døgnets tider, og telefonsamtalen rutes automatisk til nærmeste legevaktsentral. Gamle faste legevaktnummer i kommunene vil fortsatt kunne brukes. Om det er livstruende og akutt, skal 113 benyttes.


I kontortiden har hver kommune ansvar for legevakttjenesten. I Namsos fordeles dette ansvaret mellom kommunens 3 legekontor. I øvrige kommuner ivaretas denne oppgaven av det kommunale fastlegekontoret.

Ved behov for legevakt skal man benytte et av telefonnumrene til høyre avhengig av hvilken kommune man befinner seg i. 116117 er tilgjengelig og kan benyttes uansett hvor man befinner seg.

Utenfor kontortiden har kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Osen felles legevakt. Henvendelser til felles legevakt betjenes av Namdal Legevaktsentral.

Legevakta er lokalisert i tilknytning til mottakelsen ved Sykehuset Namsos HF. Sykehuset Namsos ligger i Havikveien 8, Namsos.

Mellom kl 23:00 og 08:00 er de fleste Namdalskommunene tilsluttet felles legevaktordning - LINA. Legevakta er lokalisert i tilknytning til mottakelsen i Sykehuset Namsos. Henvendelser til LINA betjenes av Namdal Legevaktsentral.

Ved akutte og livstruende situasjoner - ring 113.

 

Les mer
Powered by CustomPublish AS