miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Komite for kompetanse, FoU og innovasjon

Dette er en nye komite som opprettes etter kommunevalget 2015.
Komiteen får ansvar for å følge opp saker knyttet til kompetanse, forskning og utvikling og innovasjon. Dette gjelder både gjennomføring av"Namdalen 2025 - strategisk kart for Region Namdal 2015 - 2025", prosjektet "Namdalen i lag - politisk samhandling i Region Namdal" og andre politiske saker innen området som er viktige for utviklingen av regionen.
Komite for kompetanse, FoU og innovasjon er også styringsgruppe for partnerskapsavtalen mellom Region Namdal og Høgskolen i Nord-Trøndelag

30. juni 2015
Powered by CustomPublish AS