miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Klimabetinget avlingsskade

Avlingsskade

En heller tørr vår og forsommer har jevnt over gitt mindre gressavlinger enn normalt på 1. slåtten. Avlingsskade som skyldes klima, skal meldes til kommunen.

Vi håper på fine forhold for åker og eng resten av sesongen slik at sluttresultatet blir bra, men minner om at avlingsskade som skyldes klima, kan gi erstatning.

 

For å være berettiget en eventuell erstatning må en ha gjort hva en kan for å begrense tapet av avling.

 

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet
  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Foretaket skal ha fulgt god agronomisk praksis mht gjødsling og ugrasbekjempelse
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

 

Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden og sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd, det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak

 

 Søknadsfrist: 31.oktober

 

Les mer her: 

Viktig info ved mulig avlingssvikt forårsaket av værfohold

Viktig info ved mulig avlingssvikt forårsaket av klima

 

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS