miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Klimabetinget avlingsskade

Det rapporteres om at det enkelte steder er gått ut mye eng på grunn av isbrann i vår. Store overvintringsskader kan resultere i avlingssvikt. Videre har en regnfull sommer resultert i at det har blitt for bløtt på noe av kornarealet.

For å være berettiget en eventuell erstatning må en ha gjort hva en kan for å begrense tapet av avling.

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet

  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Foretaket skal ha fulgt god agronomisk praksis mht gjødsling og ugrasbekjempelse
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden og sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd, det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak

 

Søknadsfrist: 31.oktober

 

Les mer her:

Katastrofeordninga i planteproduksjon

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS