miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Klimabetinget avlingsskade

Det rapporteres om at det enkelte steder er gått ut mye eng på grunn av isbrann i vår. Store overvintringsskader kan resultere i avlingssvikt. Videre har en regnfull sommer resultert i at det har blitt for bløtt på noe av kornarealet.

For å være berettiget en eventuell erstatning må en ha gjort hva en kan for å begrense tapet av avling.

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet

  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Foretaket skal ha fulgt god agronomisk praksis mht gjødsling og ugrasbekjempelse
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden og sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd, det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak

 

Søknadsfrist: 31.oktober

 

Les mer her:

Katastrofeordninga i planteproduksjon

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS