miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Søk SMIL- og dreneringstilskudd på elektronisk søknadsskjema

Fra og med 2019 skal søknad om SMIL- og dreneringstilskudd leveres elektronisk.

20. februar 2019

Regionalt næringsprogram 2018 for landbruket i Trøndelag

sauoglam

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Trøndelag .Her finner du bl.a   prioriteringer og støttenivå for bruk av investeringsvirkemidlene Innovasjon Norge forvalter i Trøndelag, både innen tilleggsnæring og tradisjonelt landbruk

5. januar 2018

Klimabetinget avlingsskade

Årets vekstsesong har kommet godt i gang i Midtre Namdal, og stort sett ser det bra ut.

12. juli 2017

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Siden siste årsskifte har skadelidte sjøl måttet søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Regionalt næringsprogram 2017 for landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

15. desember 2016

Prosjekt Mat i grønt reiseliv, samling.

Her kommer invitasjon med endelig program for samlinga i prosjektet Mat i grønt reiseliv  1. – 2. september.

15. juli 2016

Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd innen 20.januar!

Ved denne søknadsomgangen kan det søkes om husdyrtilskudd for antall dyr pr. 01.01.2016, tilskudd til grønt og poteter levert i 2015 og tilskudd til avløsning i 2015.

14. januar 2016
Powered by CustomPublish AS