miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Invitasjon til skogkveld i Kvatninga 16.januar

Tema: gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien

Skogprosjekt Namdal         

              http://media.snl.no/system/images/1292/standard_k-bindal.gif

Skogkveld i Kvatninga.

Sted:               Kvatninga Planteskole, Skage i Namdalen

Tid:                 Onsdag 16. januar 2019 kl. 19oo – 22oo

Tema:             Gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien.

Program / tidsplan:

19oo – 191o:   Åpning og kort orientering v/ Skogprosjekt Namdal

191o – 1945:   Gjødsling av skog - Lønnsom investering og godt klimatiltak

                        v/ Trond Rian, Fylkesmannen i Trøndelag.

1945 – 20oo:   Planlegging og praktisk gjennomføring lokalt v/ Knut Sigbjørn Sklett, prosjektleder i Skogprosjekt Namdal.

20oo – 2015: Pause med enkel servering.

2015 – 2045:  Skogvern på ville veier ?  v/ forstkandidat Odd Ivar Løvhaugen.

2045 – 2115:   Framtidig tømmerforsyning til skogindustrien.

                        v/ direktør Knut J. Dreier. Moelven Van Severen.

2115 – 22oo: Spørsmål / diskusjon.

Alle skogeiere og andre interesserte er velkommen.

Alle møtedeltakerne er med i trekninga av ei motorsag sponset av Eiksenteret Namsos og Skogprosjekt Namdal.

Vel møt !

Av hensyn til bevertninger det fint om du gir beskjed til en av følgende innen mandag 14. januar:

Sten H. Svarliaunet                 48 19 08 08                sten_svarliaunet@yahoo.no

Arve O. Fjeldseth                    95 25 65 45                fjeldset@online.no

Tor L. Bøgseth                        98 61 17 23                tbogs@broadpark.no

Per O. Meosli                         95 82 67 04                per-olav.meosli@overhalla.kommune.no

Jon Strand                              97 68 17 77                jonst@trondelagfylke.no

 

Arrangører:    Skogprosjekt Namdal, Skogeierlaga og Midtre Namdal Samkommune.     

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS