miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Invitasjon til skogkveld i Kvatninga 16.januar

Tema: gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien

Skogprosjekt Namdal         

              http://media.snl.no/system/images/1292/standard_k-bindal.gif

Skogkveld i Kvatninga.

Sted:               Kvatninga Planteskole, Skage i Namdalen

Tid:                 Onsdag 16. januar 2019 kl. 19oo – 22oo

Tema:             Gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien.

Program / tidsplan:

19oo – 191o:   Åpning og kort orientering v/ Skogprosjekt Namdal

191o – 1945:   Gjødsling av skog - Lønnsom investering og godt klimatiltak

                        v/ Trond Rian, Fylkesmannen i Trøndelag.

1945 – 20oo:   Planlegging og praktisk gjennomføring lokalt v/ Knut Sigbjørn Sklett, prosjektleder i Skogprosjekt Namdal.

20oo – 2015: Pause med enkel servering.

2015 – 2045:  Skogvern på ville veier ?  v/ forstkandidat Odd Ivar Løvhaugen.

2045 – 2115:   Framtidig tømmerforsyning til skogindustrien.

                        v/ direktør Knut J. Dreier. Moelven Van Severen.

2115 – 22oo: Spørsmål / diskusjon.

Alle skogeiere og andre interesserte er velkommen.

Alle møtedeltakerne er med i trekninga av ei motorsag sponset av Eiksenteret Namsos og Skogprosjekt Namdal.

Vel møt !

Av hensyn til bevertninger det fint om du gir beskjed til en av følgende innen mandag 14. januar:

Sten H. Svarliaunet                 48 19 08 08                sten_svarliaunet@yahoo.no

Arve O. Fjeldseth                    95 25 65 45                fjeldset@online.no

Tor L. Bøgseth                        98 61 17 23                tbogs@broadpark.no

Per O. Meosli                         95 82 67 04                per-olav.meosli@overhalla.kommune.no

Jon Strand                              97 68 17 77                jonst@trondelagfylke.no

 

Arrangører:    Skogprosjekt Namdal, Skogeierlaga og Midtre Namdal Samkommune.     

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS