miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Invitasjon til kurs i klimasmart agronomi

kjedegraver namdalseid 3_460x345

Landbruket har store forventninger på seg til å bidra til å finne og innføre gode klimasmarte løsninger for både transport, åkerdrift og dyrehold. Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer i samarbeid med Mære Landbruksskole til kursdag i Klimasmart agronomi på Namdalshagen, Namsos den 15. mars kl. 10-15. Kurset er gratis, det serveres lunsj. Påmelding senest 12. mars til oddbjorn.riseth@mnsk.no eller 90070658

Dette er kurset for deg som vil lære om hva som er klimasmart, og hva du kan gjøre på egen gård for å bli enda smartere.

Jordbruket står for 9 % av norske klimagassutslipp.

  • Hvor kommer klimagassutslippene fra?
  • Hvordan kan du som gårdbruker bidra til å redusere dette utslippet?
  • Er det mulig å produsere mer mat med mindre klimagassutslipp?

God agronomi er klimasmart. Kan vi opprettholde avlingene og sågar øke de samtidig som vi tar hensyn til miljøet? Heldigvis er det også slik at mange klimatiltak gir bedre økonomi.

Kurset er delt i to deler – en kunnskapsdel og en del med arbeid knyttet til din egen gård.

  • Etter endt kurs skal du sitte igjen med større kunnskap om landbruk og klimagassutslipp.

  • Du skal ha en enkel tiltaksplan for arbeidet på egen gård.

  • Kanskje blir det enklere å delta i diskusjoner om landbruk og klimaspørsmål også?

 Kursholdere:

Anne Kjersti Bakken jobber i NIBIO og har lang erfaring med klimaspørsmål i landbruket. Anne Kjersti er en tydelig foredragsholder og er spesielt opptatt av tiltak knyttet til husdyrgjødsel.

Jørn Brønstad jobber i Norsk Landbruksrådgiving og har en praktisk tilnærming til klimaspørsmål i sin rådgiving.

Geir Fisknes jobber ved Mære landbruksskole og har i mange år arbeidet med klima og energitiltak i landbruket, og kan spesielt mye om biogass og annen bioenergi.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS