miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Infrastrukturprosjektet

Region Namdal

Hovedmål for prosjektet "Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal" var å utarbeide en strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal. Planen skulle omfatte ønsket utvikling av all samferdselsrelatert infrastruktur i Namdalen. Strategiplanen skulle være overordnet og førende.

27. mai 2015

Region Namdals prioriteringer av infrastrukturtiltak

Gjennom infrastrukturprosjektet "Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal" ble det gjennomført prosesser som 15.12.14 endte med en felles prioritering av infrastrukturtiltak i Region Namdal.

Vedtak og saksfremlegg finnes her.

30. juni 2015
Powered by CustomPublish AS