www.midtre-namdal.no

Personvernombud i MNS

I henhold til Personvernforordningen artikkel 37 - 39 er det opprettet personverneombud i Midtre Namdal samkommune.


Personvernombudet er felles med Fosnes, Namdalseid og Namsos, og Kjellrun Moan tiltrer i 50% fra 01.12.2018.

 

Personvernombudets oppgaver

  • Informere og gi råd til den behandlingsansvarlige eller databehandler om de forpliktelser de har i henhold til denne forordning.
  • Kontrollere overholdelsen av denne forordning.
  • Gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen.
  • Samarbeide med tilsynsmyndigheten.
  • Fungere som kontaktpunkt for tilsynsmyndigheten ved spørsmål om behandlingen.