www.midtre-namdal.no

Regionalt næringsfond i Midtre Namdal

Reg

Det er fortstatt disponible midler i Regionalt næringsfond Midtre Namdal for inneværende år, men portalen for å søke om midler fra Regionalforvaltning.no stenges 31.12.18.


Søknader om tilskudd til bedriftsutvikling og investering i bedrift behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.

Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no

Se våre retningslinjer for tilskudd.