www.midtre-namdal.no

ET LITE BARNS DØDSFALL

Informasjon om barnevernets oppfølging av barna i familien i pågående politisak i Overhalla kommune.

MNS barnevern mottok natt til mandag den 26.06.17 telefon fra AMK-sentralen i Namsos. Det ble meldt om at ei lita jente var kritisk skadd i en husstand i Overhalla kommune, og at det befant seg flere barn i hjemmet. Barneverntjenesten iverksatte umiddelbart undersøkelse av barnas omsorgssituasjon, og varslet politiet om hendelsen. Barneverntjenesten har ikke tidligere blitt informert om noen bekymring for barna i familien.

 

- For barneverntjenesten har det vært viktig å gjøre det som er mulig for å ivareta barna i familien, og sørge for at de får god oppfølging, sier Kirsti Myrvang, som leder tjenesten. Barneverntjenesten vil sørge for at barna også i tiden framover blir ivaretatt på best mulig måte i ei svært vanskelig tid for dem. 

 

 

Kontaktinformasjon: 

Kirsti Myrvang, barnevernleder MNS

Kirsti.myrvang@mnsk.no

Tlf. 99585828