www.midtre-namdal.no

Temadag sykefraværsoppfølging

NAV Namdal inviterer til temadag i sykefraværsoppfølging 5. november i Namsos.
Ingvard Wilhelmsen - proffessor i hypokondri, Kommuneoverlege Håvard Avelsgård og Redaktør Kim Riset deltar med innlegg.
Målgruppe er ledere med personalansvar og fastleger.

NAV Namdal (Ytre-, Indre og Midtre Namdal) inviterer til temadag i sykefraværsoppfølging. Dette er et atraktivt opplegg og det er begrenset antall plasser.
Du finner fullstendig program her: Sykefraværsoppfølging.pdf

Frist for påmelding er 18. oktober