www.midtre-namdal.no

Besøkshjem

 

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn/ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

 

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier.

 

Vilkår

Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet det legges størst vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn.

Det stilles krav om politiattest.

Lover

Barnevernloven §§ 4.4. og 6.7.

Los-ord