miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Til deg som ungdom

I fra mange hold blir det nå satset på at ungdom skal få lyst til fortsatt å være bosatt i denne delen av vårt fantastiske land. Det legges opp til at ungdom skal få si fra hva de mener, og at dette skal tas på alvor ved utarbeidelse av de planer som legges for framtida.

Noen kommuner har sagt at alle elever skal få prøve å drive en elevbedrift før de går ut av ungdomsskolen. Dette er veldig bra, fordi dette handler om å lære på en annen måte enn det som hittil har vært mest vanlig.

Vi har mange gode hjelpere for at nettopp du skal kunne få prøve deg i en elevbedrift. For det første så har vi Ungt Entreprenørskap, som har en person ansatt nettopp med tanke på å prøve å få skolene til å etablere egne elevbedrifter.

Når du starter på videregående skole har du muligheter for å delta i en ungdomsbedrift. Her kan dere ta kontakt med lærer for å få mer informasjon og for å få vite hvordan dere kan komme i gang.

Hvis du velger høyere utdanning er det også muligheter for å at du kan tenke deg en framtid som etablerer. Her heter tilbudet studentbedrift.

I tillegg har vi på MNS Utvikling tatt dette på alvor og nettopp derfor er vi med og arrangerer elevbedrifts- og ungdomsbedriftsmesser i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og skolene i Namdalen.

 
 
Vi vet at de fleste som har planer om å etablere egen virksomhet gjerne er i alderen 25 år og eldre, men det finnes gode unntak. Da er det viktig at du vet at det finnes noen som kan hjelpe deg i denne prosessen.
 

Dersom du enten alene eller sammen med noen ønsker å gjøre noe for den delen av kommunen som du bor i, skal du vite at det finnes muligheter for å søke om midler til Ung Tiltakslyst. De har egne søknadsskjema som ligger på nettet. Det kan søkes om midler til forprosjekter vedr. etablerting av bedrift eller til tiltak som er viktig for ungdom. Vi har et godt samarbeide med Ung Tiltakslyst og kan samordne søknader.

MNS Utvikling har hovedkontor i Namdalshagen i Namsos og avdelingskontor i Fosnes og det er greit å ta en telefon til noen av våre saksbehandlere for å få gode råd i forhold til finansieringsmuligheter, hvordan utarbeide en forretningsplan, ulike godkjenningsordninger osv. I det hele tatt vet vi at det er mange spørsmål som dere som etablerer ønsker å få svar på.

Når du tar kontakt med oss vil du få en person som du kan forholde deg til under hele prosessen om du ønsker dette. Vi har et nettverk både i Namdalen og ellers i landet som vi kan trekke veksler på alt etter behov, så det er ikke nødvendig å starte en ørkesløs vandring hos ulike kontorer for å få svar på ting som du lurer på.
Når vi skal utføre en tjeneste for deg, som for øvrig er gratis innen en tidsramme på 10 timer, skal vi gi en tidsramme for når arbeidet skal være sluttført fra vår side.
 
Vi betjener kunder i kommunene Namdalseid, Fosnes, Overhalla og Namsos, dersom du tilhører en annen kommune i Namdalen kan du ta kontakt med næringsansvarlig i din kommune.
 
I vår serviceerklæring for etablere (Pdf-format) finner du en mer detaljert oversikt over hva vi kan gjøre for deg, men i korte trekk så skal vi gjøre det vi kan for at du kommer i gang med din virksomhet om du finner at det er marked for dine produkter/tjenester.
 
Vi har imidlertid ikke lagt oss på en linje der vi fungerer som en skrivestue, dvs. vi skriver ikke søknader for etablererne. Vi vil heller gi råd og se på det som du som etablerer utarbeider av dokumenter.
 
Besøksadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10
 
 
 
 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS