miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Til deg som bedriftsleder

MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste for lokalt næringsliv og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer.

Det regionale utviklingsarbeidet skal bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.
 
 
Dersom du som bedriftsleder har planer om å gjennomføre en utvidelse, et utviklingsprosjekt eller ønsker å utrede muligheter for et samarbeide med andre aktører, så skal du vite at det finnes noen som kan hjelpe deg i denne prosessen.
 
 
MNS Utvikling har hovedkontor i Namdalshagen i Namsos og avdelingskontor i Fosnes. Det er greit å ta en telefon til noen av våre saksbehandlere for å få noen gode råd i forhold til finansieringsmuligheter i regionalt næringsfond, Innovasjon Norge, eller ordninger som SkatteFunn, godkjenningsordninger med mer. I det hele tatt vet vi at det er mange spørsmål som dere som driver egen virksomhet kan ha behov for å få svar på. Vi har mellom 10 – 30 års erfaring med rådgiving overfor næringslivet i denne regionen. Dette tilsier at vi har vært innom de mange utfordringer. Dette gjør at du som bedriftsleder ikke trenger å bruke tid og krefter på å vite ting som vi har god kunnskap om.
Når du tar kontakt med oss vil du få en person som du kan forholde deg til under hele prosessen om du ønsker dette. Vi har et nettverk både i Namdalen og ellers i landet som vi kan trekke veksler på alt etter behov, så det er ikke nødvendig å starte en ørkesløs vandring hos ulike kontorer for å få svar på ting du lurer på.
Når vi skal utføre en tjeneste for deg, som for øvrig er gratis innen en tidsramme på 10 timer, skal vi oppgi når arbeidet skal være sluttført fra vår side.
 
Vi betjener kunder i kommunene Namdalseid, Fosnes, Overhalla og Namsos, dersom du tilhører en annen kommune i Namdalen kan du ta kontakt med næringsansvarlig i din kommune.
 
I vår serviceerklæring for næringslivet (pdf-format) finner du en mer detaljert oversikt over hva vi kan gjøre for deg, men i korte trekk så skal vi gjøre det vi kan for at du får hjelp i forhold til det som du med din virksomhet har behov for mer informasjon omkring.
 
Besøksadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10
 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS